De Kaegsche b.v. is een advieskantoor met 40 jaar aan kennis van de markt in onroerend goed. Wij hebben als expertise:

Marktontwikkelingen in vastgoed van
micro- tot macro-economisch.

Vastgoedadvisering ten aanzien van (aanwending van) kantoren, bedrijfshallen, winkels en woningen.

Makelaardij in onroerende zaken (ver-/aankoop, ver-/aanhuur, waardebepaling).

Nieuws

Op onze site zetten wij met regelmaat een blog over een onderwerp. Dat is om u als onze cliënt op de hoogte te houden van sommige ontwikkelingen, u op te voeden en een voorbeeld te laten zien welke kennis wij bezitten. Dan begrijpt u ook waarom u het tarief moet betalen dat wij hanteren. Want voor niets gaat de zon op.

Verwacht geen doorwrochte juridische stukken, daarmee willen wij u niet vervelen. Die horen thuis op een andere plek, waar wij ons ook graag in mengen overigens. Wij proberen de informatie zo simpel mogelijk te ‘vertalen’ voor u, zonder geweld aan te doen aan de kern van het betoog. En het moet ook in een paar minuten te lezen zijn, want u heeft wel meer te doen.

Nieuws

Blijft een bouwterrein altíjd een bouwterrein

Een inspecteur van de belastingdienst dacht toch recentelijk van niet. De gedachte had bij hem postgevat omdat hij bij het wandelen een bouwterrein zag die toch […]

Exclusiviteit op deelopdrachten na het sluiten van een raamcontract

Bij de rechtbank Noord-Holland speelde recentelijk een zaak waarbij dit onderwerp de centrale rol speelde. Het omvat in de kern de vraag wat de reikwijdte is […]

Consequenties in bewijs bij mogelijke valsheid in geschrifte

Mocht u met een wederpartij discussies hebben over het vermoeden van valsheid in geschrifte dan gelden van elkaar verschillende bewijsregels. Het verschil heeft te maken met […]

Neem voor meer informatie contact met ons op!