19 juli 2019

Blijft een bouwterrein altíjd een bouwterrein

Een inspecteur van de belastingdienst dacht toch recentelijk van niet. De gedachte had bij hem postgevat omdat hij bij het wandelen een bouwterrein zag die toch […]
19 juli 2019

Exclusiviteit op deelopdrachten na het sluiten van een raamcontract

Bij de rechtbank Noord-Holland speelde recentelijk een zaak waarbij dit onderwerp de centrale rol speelde. Het omvat in de kern de vraag wat de reikwijdte is […]
27 januari 2019

Is een opdrachtgever gebonden aan een coördinatie-overeenkomst tussen nevenaannemers?

Ook al is een opdrachtgever geen partij bij een coördinatie-overeenkomst kan zij er toch aan gebonden zijn en als de opdrachtgever haar functie niet goed vervult, […]
9 oktober 2018

Welke mededelingen behoeft een aanbestedende dienst niet te doen over een gunningsuitslag

Recentelijk heeft de Rotterdamse voorzieningenrechter een uitspraak gedaan over wat een aanbestedende dienst dient mede te delen over het resultaat van een aanbesteding. Specifiek betreft het […]
20 augustus 2018

Ontwerpverantwoordelijkheid onder de UAV-GC 2005

De Raad voor de Arbitrage (RvA) voor de Bouw heeft duidelijkheid gegeven over de ontwerpverantwoordelijkheid voor de opdrachtnemer of opdrachtgever onder de UAV-GC 2005. Daarover was […]
20 augustus 2018

Het onduidelijke bestemmingsplan: welk PEIL moet worden aangehouden (arrest Raad van State)

De Raad van State (RvS) heeft een aanwijzing gegeven over hoe om te gaan met goothoogte, bouwhoogte en het peil die moeten worden aangehouden bij bouwwerken. […]
26 juni 2018

Gerede twijfel over reële inschrijving

Uit een recentelijke uitspraak van een rechtsbank is het volgende te concluderen. Indien een aanbestedende dienst gerede twijfel heeft over een winnende inschrijving dan is zij […]
25 juni 2018

Aansprakelijkheid bij graafschade

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft een belangrijk arrest gewezen. In het kader van graafwerkzaamheden behandelt het de verhouding tussen artikel 5 lid 1 BION […]
13 december 2017

Motivering gunningsbeslissing zonder beschrijving winnende inschrijving, mag dat?

Bij een Europese aanbestedingsprocedure dient de aanbestedende dienst alle relevante redenen te melden op grond waarvan voor één van de inschrijvers is gekozen. Een simpele tabel […]