8 mei 2019

Consequenties in bewijs bij mogelijke valsheid in geschrifte

Mocht u met een wederpartij discussies hebben over het vermoeden van valsheid in geschrifte dan gelden van elkaar verschillende bewijsregels. Het verschil heeft te maken met […]
6 mei 2019

Wij klagen wat af maar vaak te laat

En dan bedoel ik dat niet over de kou, warmte, file, droogte, nattigheid, gezondheid, schoonmoeder of de echtgenoot. In deze blog gaat het over klagen over […]
6 mei 2019

De nieuwe aanvullingswet grondeigendom

Deze aanvullingswet is begin 2019 bij de Tweede Kamer ingediend en zal in de nieuwe omgevingswet worden geschoven. Daarmee worden onderwerpen opgenomen ten aanzien van onteigening, […]
4 april 2019

Een regelmatig voorkomende situatie: de architect verzet zich tegen aantasting bouwwerk

Met enige regelmaat komt het volgende voor. Een bestaand bouwwerk wordt gerenoveerd of verbouwd met extern zichtbare gevolgen en de architect verzet zich wegens aantasting van […]
29 maart 2019

Opstalaansprakelijkheid wanneer start de verjaring van het recht op schadevergoeding

De Hoge Raad heeft recentelijk een minutieus arrest gewezen. De zaak betrof twee naast elkaar gelegen gebouwen, waarbij bij het ene gebouw een fundering voor een […]
29 maart 2019

Successor liability of Opvolgersaansprakelijkheid doet ook in Nederland zijn intrede

Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Finse Hoge Raad aan het Europees Hof van Justitie (Hof), heeft het Hof een uitspraak gedaan. Het gaat in […]
13 maart 2019

Mag aanbesteder verwarring zaaien?

Een aanbesteder mag niet al te veel verwarring laten ontstaan over informatie die hij verstrekt middels de Nota’s naar aanleiding van vragen. Indien dat wel geschied […]
26 februari 2019

Kan een advocaat officieel als makelaar fungeren

Door een vraag van een cliënt kwam een arrest van enige jaren geleden toch weer van pas. Het betrof een situatie dat de cliënt een opdracht […]
23 februari 2019

Een ontwikkeling in de vastgoedmarkt

In de afgelopen maanden zijn verschillende rapportages over de stand van zaken in de vastgoedmarkt in 2018 uitgebracht. Na bestudering van de inhoud veroorloof ik mij, […]