4 april 2019

Een regelmatig voorkomende situatie: de architect verzet zich tegen aantasting bouwwerk

Met enige regelmaat komt het volgende voor. Een bestaand bouwwerk wordt gerenoveerd of verbouwd met extern zichtbare gevolgen en de architect verzet zich wegens aantasting van […]
13 maart 2019

Mag aanbesteder verwarring zaaien?

Een aanbesteder mag niet al te veel verwarring laten ontstaan over informatie die hij verstrekt middels de Nota’s naar aanleiding van vragen. Indien dat wel geschied […]
20 februari 2019

Is het opstellen van een taxatie je persoonlijke aansprakelijkheid waard

U kent dat wel, de spanning tussen opdrachtgever en makelaar om het bedrag dat uiteindelijk in het taxatierapport staat en waar u uw handtekening doorheen zet. […]
27 januari 2019

Is een opdrachtgever gebonden aan een coördinatie-overeenkomst tussen nevenaannemers?

Ook al is een opdrachtgever geen partij bij een coördinatie-overeenkomst kan zij er toch aan gebonden zijn en als de opdrachtgever haar functie niet goed vervult, […]
9 oktober 2018

Welke mededelingen behoeft een aanbestedende dienst niet te doen over een gunningsuitslag

Recentelijk heeft de Rotterdamse voorzieningenrechter een uitspraak gedaan over wat een aanbestedende dienst dient mede te delen over het resultaat van een aanbesteding. Specifiek betreft het […]
20 augustus 2018

Ontwerpverantwoordelijkheid onder de UAV-GC 2005

De Raad voor de Arbitrage (RvA) voor de Bouw heeft duidelijkheid gegeven over de ontwerpverantwoordelijkheid voor de opdrachtnemer of opdrachtgever onder de UAV-GC 2005. Daarover was […]
20 augustus 2018

Het onduidelijke bestemmingsplan: welk PEIL moet worden aangehouden (arrest Raad van State)

De Raad van State (RvS) heeft een aanwijzing gegeven over hoe om te gaan met goothoogte, bouwhoogte en het peil die moeten worden aangehouden bij bouwwerken. […]
27 juli 2018

Het is al zo vaak onder het voetlicht gebracht: te weinig meters verkopen

In verkoopbrochures wordt altijd de zinssnede opgenomen: “aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden verleend”. Maar dat geeft een schijnveiligheid. De Hoge rad heeft ten […]
26 juni 2018

Gerede twijfel over reële inschrijving

Uit een recentelijke uitspraak van een rechtsbank is het volgende te concluderen. Indien een aanbestedende dienst gerede twijfel heeft over een winnende inschrijving dan is zij […]