25 juni 2018

Aansprakelijkheid bij graafschade

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft een belangrijk arrest gewezen. In het kader van graafwerkzaamheden behandelt het de verhouding tussen artikel 5 lid 1 BION […]
13 december 2017

Motivering gunningsbeslissing zonder beschrijving winnende inschrijving, mag dat?

Bij een Europese aanbestedingsprocedure dient de aanbestedende dienst alle relevante redenen te melden op grond waarvan voor één van de inschrijvers is gekozen. Een simpele tabel […]
13 december 2017

Het tussenkomen in een kort geding dat is aangespannen aangaande een aanbesteding

Als de nummer twee of lager van een inschrijving een kort geding tegen de aanbestedende dienst start (meestal de verliezer die op de tweede plaats is […]