De Kaegsche is een advieskantoor en heeft 40 jaar kennis van de onroerend goed markt

Wij hebben als expertise:

 • Marktontwikkelingen in vastgoed van micro tot de macro-economisch.
 • Vastgoedadvisering ten aanzien van aanwending van kantoren, bedrijfshallen, winkels en woningen.
 • Makelaardij in onroerende zaken (ver-/aankoop, ver-/aanhuur, waardebepaling).
 • Overeenkomsten-/verbintenissenrecht;
 • Eigendomsrecht en zakelijke rechten;
 • Insolventie- en aansprakelijkheidsrecht;
 • Fiscaal recht (vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, successiewet);
 • Rechtspersonenrecht (nv, bv, stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij);
 • Ondernemingsrecht (maatschap, cv, eenmanszaak, vennootschap onder firma);
 • Notarieel recht (vermogensrecht, eigendomsrecht, zekerhedenrecht).

Heeft u een vennootschappelijke structuur met meerdere vennootschappen, dan is het verstandig met enige regelmaat een bedrijfseconomische analyse te laten opstellen van de hele structuur. Zie het als een check-up of APK van uw structuur. Want in een structuur lopen allerlei functies door elkaar, tussen verbonden vennootschappen vinden verschillende transacties plaats en met externe partijen bestaan meerdere ‘relaties’. Zo ontstaat langzamerhand een organisatie die vaak lastig is om op financieel, fiscaal en juridisch terrein te managen.

Na een check-up is altijd het resultaat dat u inzichtelijk krijgt hoe de financiële, bedrijfseconomische, juridische en fiscale verhoudingen binnen de groep liggen. Daarmee kan dan in besluitvorming rekening worden gehouden en kunnen zonodig aanpassingen worden doorgevoerd of dwarsverbanden worden opgelost.

Vooral bij het laatste punt van de dwarsverbanden zien wij het meermaals ‘misgaan’. Het is vaak een bedreiging voor het voortbestaan van de groep. Voorkomen dient te worden dat als links onderin iets mis gaat, vervolgens door het “perpetuum mobilae” effect dat bij meerdere vennootschappen aan de boom wordt geschud. Deze situatie is niet alleen voorbehouden aan de economisch slechtere tijden, het komt in goede tijden evenzo vaak voor.

Het gebeurt natuurlijk bij krimp van de organisatie, maar eveneens als tijdens een groeifase van de organisatie de investeringen, activiteiten en risico’s op financieel gebied gaan toenemen. Dat kan zelfs zulke vormen aannemen dat u besluiten neemt die de draagkracht van die individuele vennootschap overstijgt, maar waarbij u zich als ondernemer in de besluitvorming gerust stelt met de veiligheid van de hele groep.

Wat hebben wij onder andere nodig om voor u deze analyse uit te voeren:

 • informatie over de juridische, fiscale en financiële structuur;
 • (eigendoms)verhoudingen binnen de structuur;
 • informatie over de interne organisatie;
 • de activiteiten binnen de structuur;
 • transacties binnen en buiten de structuur;
 • functies binnen de structuur;
 • informatie over alle activa;
 • informatie over alle passiva;
 • inkomsten en uitgaven;
 • omzetgegevens;
 • winst- en verlies;
 • bekende en te verwachten risico’s binnen de structuur;
 • andersoortige informatie die relevant is voor onze beoordeling van uw situatie.

Als conclusie van het onderzoek geven wij aan welke aanpassingen kunnen of moeten doorgevoerd om uw organisatie zo optimaal als mogelijk is te laten functioneren. Het is natuurlijk aan u of u dat wenst te doen. In ieder geval heeft u een leidraad waarmee u aan de slag kunt. Bij dit vervolg staan wij u graag ter zijde.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over het Duitse civiele en fiscale recht, met name wat de verschillen zijn tussen het Duitse en Nederlandse recht. De onderwerpen waarover wij kennis bezitten zijn beperkt tot:

 • Overeenkomsten- en verbintenissenrecht;
 • Rechtspersonen- en ondernemingsrecht;
 • Eigendomsrecht en zakelijke rechten;
 • Zekerhedenrecht (zoals hypotheek- en pandrecht);
 • Fiscaal recht;
 • Insolventie- en aansprakelijkheidsrecht.

In aanvulling op deze kennis hebben wij een aantal Duitse relaties (in de advocatuur, het notariaat en de fiscaliteit) die u, indien gewenst, op specifieke onderdelen mede (diepgaander) kunnen adviseren.

Welke aan het vastgoed gerelateerde vraag u ook heeft, bel ons gerust. Mochten wij u niet kunnen helpen dan hebben wij relaties waarnaar wij u kunnen verwijzen, die u beter van dienst kunnen zijn.

Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op!