26 februari 2019

Kan een advocaat officieel als makelaar fungeren

Door een vraag van een cliënt kwam een arrest van enige jaren geleden toch weer van pas. Het betrof een situatie dat de cliënt een opdracht […]
23 februari 2019

Een ontwikkeling in de vastgoedmarkt

In de afgelopen maanden zijn verschillende rapportages over de stand van zaken in de vastgoedmarkt in 2018 uitgebracht. Na bestudering van de inhoud veroorloof ik mij, […]
23 februari 2019
flat

Het ministerie gaat kleinschalige woonvormen financieren

Ouderen hebben steeds vaker de wens om langer zelfstandig in een eigen huis te wonen. Daarvoor zijn investeringen nodig in bestaande en nieuwe woningen. Deze investeringen […]
23 februari 2019

Fusievrijstelling in de overdrachtsbelasting

Binnen de overdrachtsbelasting bestaan enkele vrijstellingen waarvan de fusie er één van is. Maar de vrijstellingen worden niet zomaar goedgekeurd door de inspecteur. Om met succes […]
20 februari 2019

Is het opstellen van een taxatie je persoonlijke aansprakelijkheid waard

U kent dat wel, de spanning tussen opdrachtgever en makelaar om het bedrag dat uiteindelijk in het taxatierapport staat en waar u uw handtekening doorheen zet. […]
27 januari 2019

Is een opdrachtgever gebonden aan een coördinatie-overeenkomst tussen nevenaannemers?

Ook al is een opdrachtgever geen partij bij een coördinatie-overeenkomst kan zij er toch aan gebonden zijn en als de opdrachtgever haar functie niet goed vervult, […]
9 oktober 2018

Welke mededelingen behoeft een aanbestedende dienst niet te doen over een gunningsuitslag

Recentelijk heeft de Rotterdamse voorzieningenrechter een uitspraak gedaan over wat een aanbestedende dienst dient mede te delen over het resultaat van een aanbesteding. Specifiek betreft het […]
20 augustus 2018

Ontwerpverantwoordelijkheid onder de UAV-GC 2005

De Raad voor de Arbitrage (RvA) voor de Bouw heeft duidelijkheid gegeven over de ontwerpverantwoordelijkheid voor de opdrachtnemer of opdrachtgever onder de UAV-GC 2005. Daarover was […]
20 augustus 2018

Het onduidelijke bestemmingsplan: welk PEIL moet worden aangehouden (arrest Raad van State)

De Raad van State (RvS) heeft een aanwijzing gegeven over hoe om te gaan met goothoogte, bouwhoogte en het peil die moeten worden aangehouden bij bouwwerken. […]