27 juli 2018

Het is al zo vaak onder het voetlicht gebracht: te weinig meters verkopen

In verkoopbrochures wordt altijd de zinssnede opgenomen: “aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden verleend”. Maar dat geeft een schijnveiligheid. De Hoge rad heeft ten […]
26 juni 2018

Gerede twijfel over reële inschrijving

Uit een recentelijke uitspraak van een rechtsbank is het volgende te concluderen. Indien een aanbestedende dienst gerede twijfel heeft over een winnende inschrijving dan is zij […]
25 juni 2018

Aansprakelijkheid bij graafschade

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft een belangrijk arrest gewezen. In het kader van graafwerkzaamheden behandelt het de verhouding tussen artikel 5 lid 1 BION […]
14 juni 2018

Doorlopende opdrachten van een overheidsorgaan zijn (toch) onderhevig aan de regels van het aanbestedingsrecht

Recentelijk heeft de commissie van aanbestedingsexperts een nieuw advies uitgebracht. Daarin bepaalt zij, naar aanleiding van een voorgelegd praktijkgeval door een misnoegde concurrent, het volgende. Indien […]
13 december 2017

Motivering gunningsbeslissing zonder beschrijving winnende inschrijving, mag dat?

Bij een Europese aanbestedingsprocedure dient de aanbestedende dienst alle relevante redenen te melden op grond waarvan voor één van de inschrijvers is gekozen. Een simpele tabel […]
13 december 2017

Het tussenkomen in een kort geding dat is aangespannen aangaande een aanbesteding

Als de nummer twee of lager van een inschrijving een kort geding tegen de aanbestedende dienst start (meestal de verliezer die op de tweede plaats is […]