Over ons

De Kaegsche beschikt over een 40 jarige kennis van de onroerend goed markt. Deze tijdspanne ligt niet alleen besloten in het nu 20 jarige bestaan van De Kaegsche zelf, maar ligt eveneens besloten in de kennis en ervaring die is opgedaan in de vele jaren daarvoor. Ik kom uit een aannemersgezin waardoor je al van jongs af aan veel meekrijgt over hoe het reilt en zeilt en waarom, maar ook door in vakanties of andere momenten mee te werken in het bedrijf. Het was een familiebedrijf maar voor de werknemers ook een familiair aannemingsbedrijf, wiens activiteiten omvatte grond- weg- en waterbouw, industrie- en leidingenbouw, (natte) utiliteitsbouw, projectontwikkeling en woningbouw.

Na mijn afgeronde HBO opleiding heb ik eerst een tijd in de automatisering gewerkt, met als doel te werken in een andere omgeving en met hele andere materie. Uiteindelijk kwam ik toch te werken in ‘de zaak’, waar ik instroomde in de Bouwgroep (utiliteitsbouw, woningbouw en projectontwikkeling). Vervolgens heb ik een aantal jaren bij DTZ Zadelhoff gewerkt in de bedrijfsmakelaardij, destijds het hoogst haalbare in bedrijfsmakelaardijland. Maar na goed 5 jaar begon het bloed te stromen om voor mijzelf te beginnen en dat werd De Kaegsche b.v. Door het te vroeg overlijden van mijn vader, ontstond een aantal jaren later betrokkenheid in een projectontwikkelingsmaatschappij die een behoorlijke positie innam in de Randstad en Flevoland.

Gedurende al die jaren hebben wij een ruimschootse ervaring opgedaan in het ver-/aankopen, ver-/aanhuren, beleggen, ontwikkelen, realiseren en taxeren van: kantoorruimte, bedrijfsruimte, winkelruimte en woningen.

In de afgelopen jaren hebben wij ons, door de ontwikkelingen die zich in de markt voordeden, teruggetrokken uit het uitvoeren van taxaties. Mede doordat de regelgeving strenger en uitgebreider is geworden, is het voor ons niet meer rendabel om taxaties uit te voeren. Het is een specialisme geworden die alleen kan worden volgehouden als je je als bedrijf daar (bijna) volledig op (in)richt,  met name doordat taxaties hele boekwerken zijn geworden waartegenover een dalende vergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld. Dat laten wij dus graag over aan onze concullegae. Waardebepalingen doen wij nog wel, maar die omvatten alleen een korte beschrijving van de markt en de kansen of waarde van uw specifieke gebouw(en). Daarnaast hebben wij, opnieuw door de toenemende wet- en regelgeving, besloten de activiteiten in de woningbouw grotendeels te verminderen. Voor een aantal opdrachtgevers blijven wij daarin actief.

Het is de loop van de tijd belangrijk in om keuzes te maken op grond van veranderende omstandigheden in de markt en de omgeving waarin je opereert. Het is niet makkelijk om die stappen te zetten maar wel gezond. Wij zijn daar ook niet rauwig om, het geeft ons juist meer tijd om aandacht te schenken aan onze andere expertises.

Ondanks deze veranderingen zorgen wij overigens wel dat onze kennis op een goed niveau blijft, door de vinger aan de pols te houden in ons relatienetwerk en de actualiteit te blijven volgen. Opleidingen volgen aangaande ons vakgebied blijft noodzakelijk. Een memorabele omstandigheid is dat ik zelf in de jaren 2011 t/m 2017 naast mijn voltijd werk de studie Notarieel recht (eveneens in voltijd) heb gevolgd aan de Universiteit te Leiden én succesvol heb afgerond. Het waren tropenjaren maar dat was het alleszins waard. Door deze studie is onze kennis en ervaring enorm verbreed en verdiept, met name op het gebied van Civiel recht en Fiscaal recht zoals u kunt lezen op onze intro pagina. Los van deze omstandigheid worden met regelmaat bijspijkercursussen en opleidingen bezocht. Daardoor gaat kennis niet verloren en blijven wij bij de tijd. Dat is belangrijk voor u als klant maar ook voor ons.

Door deze rode lijn in het vastgoed met al haar facetten die het kent en kenmerkt, heeft zich een mooie helicopterview ontwikkelt. Dat zult u begrijpen. Het mooiste vond en vind nog altijd het bouwen en realiseren als zodanig, dat je uiteindelijk kan en mag zeggen ‘wij kunnen het gebouw vastpakken en dat hebben wij toch maar gerealiseerd’. Een gevoel van trots die vaak niet onder woorden is te brengen. Het is tastbaar, bruikbaar en zichtbaar, ook voor vele anderen. En het is niet te vergelijken met een stapel papier opleveren, hoe goed een onderwerp daarin ook wordt beschreven of behandeld.

Als je al 40 jaar meeloopt in ‘het wereldje’ ken je de mores en je pappenheimers. Informatie die wel of niet betrouwbaar is, doelen die wel of niet te halen zijn, bergen belooft krijgen en valleien ontvangen, bergen willen hebben die niet te beklimmen zijn, en natuurlijk goede maar ook hele slechte tijden, succes en verlies, de strijd om te overleven.

Over de door ons te factureren bedragen willen wij kort zijn. U krijgt voor een luttel bedrag een enorme kennis en ervaring tot uw beschikking, en díe zijn de kosten dubbel en dwars waard.

Juist door alle ervaringen heeft zich een haarfijn gevoel ontwikkeld voor (on)haalbaarheid en verhoudingen in het speelveld, zowel in het particulier/zakelijk verkeer en tevens in de relatie met de overheid met haar eigen doelstellingen en wensen. Bent u op zoek naar een vastgoedmens met een bevlogen hart en ziel die u gewoon de boodschap brengt zonder mooie make-up, bel ons of stuur uw wens daartoe via de contactmogelijkheid op onze website.